சமையல் / உணவுமுறை

Show:
Sort By:

30 நாள் 30 சமையல்

ரேவதி சண்முகம்

ஒரு காலத்தில் வீட்டை மட்டுமே கவனித்துக் கொண்டிருந்த பெண்கள் சமையல் வேலைகளில் தனிச் சிறப்புடன், அபாரம..

Rs. 180

30 நாள் 30 சுவை

ரேவதி சண்முகம்

30 நாள் 30 சுவைநமது இந்திய பாரம்பரியத்தில் உணவுக்கு எப்போதும் தனித்த இடம் உண்டு. அது நம் கலாசாரத்தோட..

Rs. 170

30 நாள் 30 ருசி

ரேவதி சண்முகம்

இந்தியர்கள், குறிப்பாக தமிழர்கள் ரசனை மிக்கவர்கள். எல்லாவற்றிலும். சமையல் என்பதை வேலையாகப் பார்க்காம..

Rs. 180

Delights From Goa

Aroona Reejhsinghani

Goans are masters in the culinary art. They are born viveurs and sumptuous meals are served on every..

Rs. 125

Diet for Diabetics

G.Padma Vijay

Diabeties is a common disease, with diet playing a major role in its control. Any diet for diabetics..

Rs. 299

Food Communication

Chef Rachna Bhattarai

This book consists not only  Chef Rachna Bhattarai's cookery tips, vegetarian and non vegetarian coo..

Rs. 250

Khana Sutra

Zubin D’Souza

This is definitely not a book for the timid, the faint- hearted and shy. What Khana Sutra really is,..

Rs. 250

Made in India

Kunal Vijayakar

This book is a buffet, an eclectic spread of some iconic, some forgotten and some beloved food that ..

Rs. 399

Salads for all occasions

Vijaya Hiremath

SALADS for all occasions presents unique recipes which individually constitute a full vegetarian sal..

Rs. 325

The Dal Cookbook

Krishna Dutta

Flavoured with history, spiced with authenticity and served with love… straight from the Indian kitc..

Rs. 399

Unjunked

Suman Agarwal

Does the idea of “eating right” and “losing weight” conjure up images of steamed veggies and roughag..

Rs. 599