தேர்வுகள்

Show:
Sort By:

101 Ways to Score Higher on Your GMAT

Arlene Connolly

Learn how to improve your GMAT score so that you are not a repeat tester. Each year, more than 200,0..

Rs. 250

101 Ways to Score Higher on Your GRE

Angela Eward-Mangione

101 Ways to Score Higher on Your GRE is filled with practice questions and reviews of test topics in..

Rs. 250

Challenging science questions and answers

A.Ramya, V.Girija

Challenging science questions and answersChallenging Science(TNPSC,UPSC,Tancet,Gmat Q&A) It 's very ..

Rs. 99

Exam Tips

Mathi

Taking an examination is not easy task, especially when one expects high levels of success in today'..

Rs. 0

Group - II : Model Question Paper

R.வீரசேகரன்

குரூப் 2 தேர்வை எதிர்கொள்வதில் பல சவால்கள் உள்ளன. இதற்கான தேர்வை எப்படி அணுகுவது? ஒவ்வொரு பாடத்திலும..

Rs. 225

உள்ளங்கையில் உலகம்

ஜி.எஸ்.எஸ்

உள்ளங்கையில் உலகம்                                                      வருடம் 2014…சிரியாவில் என்ன ..

Rs. 100