நாட்டாரியல்

Show:
Sort By:

Short & Shorter Stories

Amrita Bharati

Short & Shorter Stories is a lovely pictorial collection of stories curated vastly from the Indian s..

Rs. 299

அர்ச்சுனனின் தமிழ்க் காதலிகள்

அ.கா.பெருமாள்

இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையையும் பரிமாணங்களையும் மகாபாரதத்தைப் போலப் பிரதிபலிக்கும் இன்னொரு பிரதியை..

Rs. 175

ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்

ஈழவாணி

நாட்டார் பாடல்களில், குறிப்பாக ஈழத்து நாட்டார் பாடல்களில் உள்ள பன்மைத்துவம் வீறுடன் வெளிப்படுமாறு இந..

Rs. 180

ஐரோப்பிய நாடோடிக் கதைகள்

லெஸ்லி ப்ரூக், சரவணன் பார்த்தசாரதி

இன்று பெரும்பாலான பெரிய பள்ளிகளில் தமிழே இல்லை. தற்போதைய சூழலில் பிற மொழிகளை மட்டுமே படித்த ஒரு தலைம..

Rs. 30

ஒரு ஃப்ராய்டியன் பார்வையில் தமிழ் நாட்டுப்புற வழக்காறுகள்

தி.கு. இரவிச்சந்திரன்

ஃப்ராய்டியம் என்பது உளவியல் நோக்கில் பிரச்சனைகளை ஆய்வு செய்வது. தனி மனித பிரச்சனைகளுக்கு உளவியலை பயன..

Rs. 230
காற்றடிக்கும் திசையில் இல்லை ஊர் Out Of Stock

காற்றடிக்கும் திசையில் இல்லை ஊர்

பா.செயப்பிரகாசம்

நாட்டார் வழக்காறுகள், வட்டார மக்களுடன் வாழுதல், கிராமிய கலைஞர்களுடன்உரையாடல் போன்ற செயல்களுக்குள் கா..

Rs. 200

கிராமங்களில் உலவும் கால்கள்

கழனியூரன்

பண்பாட்டுப் புதைவுகளின் முக்கியமான கூறு நாட்டார் வழக்காறுகள். எத்தனையோ அறிவார்ந்த வழக்காறுகள் இன்றும..

Rs. 0

கீழத்தஞ்சை மக்கள் பாடல்கள்

தி.நடராஜன்

இத்தொகுப்பில் உள்ள பெரும்பான்மையான பாடல்கள் பெண்களால் பாடப்பட்டவை.ஒவ்வொரு பாடலிலும் பெண் குரலை நம்மா..

Rs. 250
குறுஞ்சாமிகளின் கதைகள் Out Of Stock

குறுஞ்சாமிகளின் கதைகள்

கழனியூரன்

குடும்ப வகையறா சார்ந்த குடும்ப தெய்வங்களும், இனக்குழு சார்ந்த சிறு தெய்வங்களும், தொழில் சார்ந்த குறு..

Rs. 80

குழந்தைகளுக்கான ஆப்பிரிக்க பழங்கதைகள்

எம்.பாண்டியராஜன்

சுண்டெலிகள் அந்தக் காலத்தில் தான் பார்த்தவற்றில் இருந்து நிறைய கதைகளை உருவாக்கின. கதைகள்தான் அதன் கு..

Rs. 99

கோமாளிகள்: வாழ்வும் இலக்கியமும்

இரா.தங்கபாண்டியன்

நாட்டுப்புறக் கலைகளான ராசா ராணி ஆட்டம், குறவன் குறத்தி ஆட்டம், கூத்து, கரகாட்டம், வள்ளி திருமண நாடகம..

Rs. 70