நாடகம்

Show:
Sort By:
MAMA Tandoori -10 %

MAMA Tandoori

Ernest van der Kwast

It is Ernest van der Kwast’s overbearing yet loving Indian mother who is at the centre of this big-h..

Rs. 299 Rs. 269
Of Noble blood -10 %

Of Noble blood

Braja Sorensen

“For so long you have worshipped me, sat in my temple, offered prayers, asked for answers to your qu..

Rs. 350 Rs. 315
Redemption Series # 1: Redemption -10 %

Redemption Series # 1: Redemption

Karen Kingsbury

Theirs was a hopeless relationship. A SHOCKING BETRAYAL... Kari Baxter Jacobs is furious, hurt, and ..

Rs. 350 Rs. 315
Redemption Series # 2: Remember -10 %

Redemption Series # 2: Remember

Karen Kingsbury

Ashley Baxter is trying to forget. A DEEP REGRET... Though Ashley vowed to start a new life when she..

Rs. 350 Rs. 315
Redemption Series # 3: Return -10 %

Redemption Series # 3: Return

Karen Kingsbury

What will it take to get Luke Baxter’s attention? A SHATTERED RELATIONSHIP... Luke, the Baxter famil..

Rs. 350 Rs. 315
அக்னியும் மழையும் -10 %

அக்னியும் மழையும்

கிரீஷ் கார்னாட், பாவண்ணன்

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகான இந்திய நாடக உலகில் மிக முக்கியமான ஆளுமைகளில் ஒருவர் கிரீஷ் கார்னாட். கன்னட..

Rs. 490 Rs. 441
அஞ்சும் மல்லிகை -10 %

அஞ்சும் மல்லிகை

கிரீஷ் கர்னாட், பாவண்ணன்

கன்னட நாடக ஆசிரியரான கிரீஷ் கார்னாட் சமூகப்பின்னணியில் எழுதிய நாடகங்களில் ‘அஞ்சும் மல்லிகை’ மிக முக்..

Rs. 140 Rs. 126
அரவான் -10 % Out Of Stock

அரவான்

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

இந்த நாடகங்கள் வாழ்வைத் தீவிர நிலையில் எதிர்கொள்ளும் தருணங்களின் வெளிப்பாடு. தனக்குத் தானே ஒரு மனிதன..

Rs. 145 Rs. 131