பொன்மொழிகள்

Show:
Sort By:

தமிழ்ப் பழமொழிகள்

பழமொழிகள் என்றால் பழைய மொழிகள் என்றும் பழம் போன்ற அனுபவத்தால் கனிந்த மொழிகள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம..

Rs. 225

தலாய் லாமாவின் சொற்பொழிவுகள்

ஓ.ரா.ந.கிருஷ்ணன்

தலாய் லாமாவின் சொற்பொழிவுகள்அவரது சொற்பொழிவுகள் சிலவற்றைத் தெளிவாக எளிய தமிழ் நடையில் திரு.கிருஷ்ணன்..

Rs. 200