அறிவியல் / தொழில்நுட்பம்


Show:
Sort By:

10 எளிய இயற்பியல் சோதனைகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் இயற்பியலை புரிந்து கொ..

Rs. 20

10 எளிய உயிரியல் சோதனைகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் உயிரியலைப் புரிந்து க..

Rs. 20

10 எளிய வேதியியல் சோதனைகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் வேதியியலைப் புரிந்து ..

Rs. 20

Champions of Invention

John Hudson Tiner

Stories of 9 ingenious innovators such as John Gutenberg, James Watt, Benjamin Franklin, Samuel Mors..

Rs. 199

Effective Communication

Mukund Moorthy

‘Communication’ – the key word to success in today’s world is examined from every aspect of it. The ..

Rs. 0

Einstein for Everyone

Robert L.Piccioni

You don’t have to be a great musician to appreciate great music. Nor do you need to be a great scien..

Rs. 299

Global Warming (Prodigy English)

Susan Philip

Our earth is getting hotter and hotter. As a result, the polar ice caps are melting, the water level..

Rs. 0

Planet Earth

Hema Vijay

Planet Earth, has been a wonderful home for us. A planet that has within it seas and oceans, icy pla..

Rs. 0
Television Out Of Stock

Television

N.Chokkan

Just imagine how many things Television brings to us — cartoons, movies, games, songs, scenery, gene..

Rs. 0

The Harrowing Case of the Hackensack Hacker

Barnas Monteith

Galactic Academy of Science Series: The New Tablet Computer Anita and Benson bought for the engineer..

Rs. 150

The Story of Twitter

Sara Gilbert

Each day, some 500 million tweets fly back and forth – enough to churn out a 10-million-page book da..

Rs. 150