அறிவியல் / தொழில்நுட்பம்


Show:
Sort By:
10 எளிய இயற்பியல் சோதனைகள் -10 %

10 எளிய இயற்பியல் சோதனைகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் இயற்பியலை புரிந்து கொ..

Rs. 20 Rs. 18
10 எளிய உயிரியல் சோதனைகள் -10 %

10 எளிய உயிரியல் சோதனைகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் உயிரியலைப் புரிந்து க..

Rs. 20 Rs. 18
10 எளிய வேதியியல் சோதனைகள் -10 %

10 எளிய வேதியியல் சோதனைகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் வேதியியலைப் புரிந்து ..

Rs. 20 Rs. 18
Champions of Invention -10 %

Champions of Invention

John Hudson Tiner

Stories of 9 ingenious innovators such as John Gutenberg, James Watt, Benjamin Franklin, Samuel Mors..

Rs. 199 Rs. 179

Effective Communication

Mukund Moorthy

‘Communication’ – the key word to success in today’s world is examined from every aspect of it. The ..

Rs. 0
Einstein for Everyone -10 %

Einstein for Everyone

Robert L.Piccioni

You don’t have to be a great musician to appreciate great music. Nor do you need to be a great scien..

Rs. 299 Rs. 269

Global Warming (Prodigy English)

Susan Philip

Our earth is getting hotter and hotter. As a result, the polar ice caps are melting, the water level..

Rs. 0

Planet Earth

Hema Vijay

Planet Earth, has been a wonderful home for us. A planet that has within it seas and oceans, icy pla..

Rs. 0
Television Out Of Stock

Television

N.Chokkan

Just imagine how many things Television brings to us — cartoons, movies, games, songs, scenery, gene..

Rs. 0
The Harrowing Case of the Hackensack Hacker -10 %

The Harrowing Case of the Hackensack Hacker

Barnas Monteith

Galactic Academy of Science Series: The New Tablet Computer Anita and Benson bought for the engineer..

Rs. 150 Rs. 135
The Story of Twitter -10 %

The Story of Twitter

Sara Gilbert

Each day, some 500 million tweets fly back and forth – enough to churn out a 10-million-page book da..

Rs. 150 Rs. 135