தமிழர் பண்பாடு

Show:
Sort By:

Badami, Aihole, Pattadakal

George Michell

In Colour The town of Badami, the nearby villages of Aihole and Pattadakal, and the pilgrimage site ..

Rs. 499

Bombay Gothic

Christopher W London

In Colour The Gothic Revival architectural style, innovatively adapted to local conditions, was intr..

Rs. 499

Buddhist Rock-Cut Monasteries of the Western Ghats

George Michell

In Colour This guidebook focuses on the rock-cut Buddhist monasteries near Nashik and Junnar, and at..

Rs. 499

Culture in the Vanity Bag

Nirad C.Chaudhuri

Culture in the Vanity Bag is an informal but ecological study of Indian clothing and adornment. It i..

Rs. 250

Elephanta

George Michell

In Colour The 6th-century rock-cut cave temple on Elephanta island, in the middle of Mumbai harbour,..

Rs. 499

Gullbarga, Bidar, Bijapur

Helen Philon

In Colour The magnificent monuments of Gulbarga, Bidar and Bijapur in northern Karnataka are manifes..

Rs. 499

Hampi Vijayanagara

George Michell

In Colour Hampi is one of the most beautiful and evocative of all historical sites in south India. A..

Rs. 499

Hyderabad, Golconda

Marika Sardar

In Colour This guidebook is the first to showcase the magnificent monuments of the twin cities of Go..

Rs. 499

Jataka Tales

Francis & Thomas

Ancient Tales Of Wisdom Jataka tales The Jataka tales are one of the greatest instances of folk lite..

Rs. 350

Our Favourite Indian Stories

Khushwant Singh & Neelam Kumar

An exclusive collection of 40 outstanding stories from 17 regions of India – translated and made acc..

Rs. 399

Portuguese Sea Forts Goa, with Chaul, Korlai and Vasai

Amita Kanekar

In Colour The Portuguese presence on the Arabian Sea coast of the Deccan dates from the beginning of..

Rs. 499

அறியப்படாத தமிழ்மொழி

முனைவர். கண்ணபிரான் இரவிசங்கர் (கரச|KRS)

அறியப்படாத தமிழ்மொழிநூல் உள்ளடக்கம்கல்தோன்றி மண்தோன்றா - தமிழ்ப் பொய்யா?திருக்குறளில் முரண்பாடுகள் ஏ..

Rs. 250
அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும் Available

அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்

ம.செந்தமிழன்

அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்இந்நூலின் ஆசிரியர் பழங்குடிகளின் இருப்பிடத்தில் வசித்த அனுபவத்தை..

Rs. 60