அறிஞர் அண்ணா

Show:
Sort By:

அண்ணா கண்ட தியாகராயர்

அண்ணா கண்ட தியாகராயர்தியாகராயர் நாட்டுப் பெருங்குடி மக்களைப் பார்த்துச் செய்த உபதேசம் பார்ப்பனியத்து..

Rs. 12
தமிழரின் மறுமலர்ச்சி Available

தமிழரின் மறுமலர்ச்சி

அறிஞர் அண்ணா

தமிழரின் மறுமலர்ச்சிஇசை, இன்பத்தைத் தரவேண்டுமானால், அதைக் கேட்போரின் உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ள வேண்டும..

Rs. 10
திராவிட தேசீயம்! மாநில சுயாட்சி ஏன்? Available

திராவிட தேசீயம்! மாநில சுயாட்சி ஏன்?

அறிஞர் அண்ணா

திராவிட தேசீயம்! மாநில சுயாட்சி ஏன்?மாநில அதிகாரங்களை எல்லாம் எடுத்து மத்திய அரசு குவித்து வைத்துக் ..

Rs. 8
நிலையும் நினைப்பும் Available

நிலையும் நினைப்பும்

அறிஞர் அண்ணா

நிலையும் நினைப்பும்“அகநானூறு, புறநானூறுகளில் எந்தத் தமிழ்நாட்டு மன்னனாவது போருக்குக் கிளம்பும்பொழுது..

Rs. 20
வர்ணாஸ்ரமம் Available

வர்ணாஸ்ரமம்

அறிஞர் அண்ணா

வர்ணாஸ்ரமம்”உண்மையிலேயே சர், சண்முகம், கலையின் மேம்பாட்டினைச் சுவைக்கக் காப்பியக் கடலிலே மூழ்கிவிடுவ..

Rs. 15
விடுதலைப் போர் Available

விடுதலைப் போர்

அறிஞர் அண்ணா

விடுதலைப் போர்வெற்றிபெற்ற ஆங்கிலேயனால், இந்தியப் பூபாகத்தைக் கிறிஸ்துவநாடு ஆக்கமுடியவில்லை; வெற்றிபெ..

Rs. 15