அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள் இரண்டு தொகுதிகளும்(1956-2016)

அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள்  இரண்டு தொகுதிகளும்(1956-2016)
அசோகமித்ரன் சிறுகதைகள் இரண்டு தொகுதிகளும்(1956-2016)
தமிழின் முதன்மையான சிறுகதையாளர்களில் ஒருவரான அசோகமித்திரன் இதுகாறும் எழுதிய அனைத்துக் கதைகளும் அடங்கிய பெருந்தொகை இந்நூல். 1956 முதல் 2016 வரை அறுபதாண்டுகளாக எழுதிய கதைகளின் தொகுப்பு.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 1,595