-13 % எல்லா குழந்தையும் அறிவாளியே!

எல்லா குழந்தையும் அறிவாளியே!

பள்ளி பருவத்தில் திறமைகள் அடையாளம் காணப்படுவதும் இல்லை. வளர்க்கப்படுவதும் இல்லை. அமெரிக்காவைவிட அதிக விஞ்ஞானிகளையும் பொறியாளர்களையும் உருவாக்கும்  இந்தியாவில்.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

எல்லா குழந்தையும் அறிவாளியே!

  • Rs. 16
  • Rs. 14

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.