உரை

Show:
Sort By:

இலக்கிய பேரூரைகள்

இலக்கியப் பேரூரைகள்..

Rs. 65

இவர்தான் சந்துரு (நேர்காணல்,கட்டுரைகள்,உரைகள்)

இவர்தான் சந்துரு : நீதியரசர் கே. சந்துரு குறித்து அறிய விரும்புவோர் அனைவரும் படிக்கவேண்டிய புத்தகம்...

Rs. 100

திரிக்குறள்

திரிக்குறள்திரிக்குறள் உரையின் முக்கியத்துவம் கருதி அதை ஆய்வு செய்யும் அதே வேளையில், அதைத் தனி நூலாக..

Rs. 320

திரிக்குறள்

திரிக்குறள்திரிக்குறள் உரையின் முக்கியத்துவம் கருதி அதை ஆய்வு செய்யும் அதே வேளையில், அதைத் தனி நூலாக..

Rs. 320

திருக்குறள் ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு

திருக்குறள் ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு”திருவள்ளுவர் ‘யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்’, என்ற சீரிய கொள்கை பிறந்த ப..

Rs. 700

திருக்குறள் தமிழ் மரபுரைத் திறன்

திருக்குறள் தமிழ் மரபுரைத் திறன்திருக்குறள் தமிழ் மரபுரைத் திறன் என்னும் இந்நூலாசிரியர் எங்கள் அன்பு..

Rs. 100

பதினெண் சித்தர்கள் பச்சிலை மூலிகை அகராதி

பதினெண் சித்தர்கள் பச்சிலை மூலிகை அகராதி..

Rs. 80