காடு, இயற்கை - காட்டுயிர் இதழ் மற்றும் சென்னை எம். ஜி. ஆர். - ஜானகி மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரியும் இணைந்து நடத்தும் இயற்கையோடு நாம் 2017, ஜூலை 8,9 2017. உணவுத் திருவிழாவிற்கு மட்டும் முன் பதிவு அவசியம். Call/SMS/WhatsApp 9789-00-9666 or Book online at https://www.panuval.com/iyarkayodu-nam-2017 

உரை

Show:
Sort By:

இலக்கிய பேரூரைகள்

இலக்கியப் பேரூரைகள்..

Rs. 65

இவர்தான் சந்துரு (நேர்காணல்,கட்டுரைகள்,உரைகள்)

இவர்தான் சந்துரு : நீதியரசர் கே. சந்துரு குறித்து அறிய விரும்புவோர் அனைவரும் படிக்கவேண்டிய புத்தகம்...

Rs. 100

திரிக்குறள்

திரிக்குறள்திரிக்குறள் உரையின் முக்கியத்துவம் கருதி அதை ஆய்வு செய்யும் அதே வேளையில், அதைத் தனி நூலாக..

Rs. 320

திரிக்குறள்

திரிக்குறள்திரிக்குறள் உரையின் முக்கியத்துவம் கருதி அதை ஆய்வு செய்யும் அதே வேளையில், அதைத் தனி நூலாக..

Rs. 320

திருக்குறள் ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு

திருக்குறள் ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு”திருவள்ளுவர் ‘யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்’, என்ற சீரிய கொள்கை பிறந்த ப..

Rs. 700