இலக்கணம்

Show:
Sort By:

இந்திய ஆங்கில இலக்கிய வரலாறு

இந்திய ஆங்கில  இலக்கிய வரலாறுஇந்தியாவின் பல்வேறு மொழிகளில் இலக்கிய வரலாறுகளை பதிபிக்க ஏற்பாடு செய்து..

Rs. 260

இலக்கணவியல் மீக்கோட்பாடும் கோட்பாடுகளும்

இலக்கண உருவாக்கம் சூனியத்தில் நிகழ்வதன்று. இலக்கண உருவாக்கம் ஒவ்வொரு கால கட்டத்தில் சமூக, அரசியல், ..

Rs. 390

ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம்

ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம்வளமையான மிக நெடிய வரலாற்றை உள்ளடக்கிய ஈழத்தமிழ் இலக்கியப் பரப்பை விரிவாகவும்..

Rs. 240

ஒப்பிலக்கியம் கொள்கைகளும் பயில்முறைகளும் Out Of Stock

ஒப்பிலக்கியம் கொள்கைகளும் பயில்முறைகளும்

ஒப்பிலக்கியம் கொள்கைகளும் பயில்முறைகளும்- மா.திருமலை:(இலக்கியம்)ஒரு மொழி இலக்கியத்தை,இன்னொரு மொழி இல..

Rs. 150

ஜாலியா தமிழ் இலக்கணம்

* எழுத்துக்களா, எழுத்துகளா? * எங்கு 'ஓர்' வரும், எங்கு 'ஒரு' வரும்? * 'இந்தப் புத்தகம் என்னுடையது அல..

Rs. 75

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு

தமிழ் இலக்கிய வரலாறுஇந்திய மொழிகள் பலவற்றின் வரல்லறுகளை வெளியிட சாகித்திய அகாதெமி கருதியிருப்பது மிக..

Rs. 180

பிழையின்றி தமிழ் எழுத பேச

பிழையின்றி தமிழ் எழுத பேசமாணவர்கள் இவ்வாறெல்லாம் பிழைகள் செய்யக் காரணம்,அவர்கள் ஆரம்ப நிலையில் எழுத்..

Rs. 100