பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.

J.krishnamurti books

Philosopher J krishnamurti books online |Buy philosopher j krishnamurti  books - panuval.com

Show:
Sort By:
Beyond Violence -15 %

Beyond Violence

J.Krishnamurti

Beyond Violence :Violence, Krishnamurti says, 'is like a stone dropped in a lake: the waves spread a..

Rs. 195 Rs. 166
Can Humanity Change? -15 %

Can Humanity Change?

J.Krishnamurti

Can Humanity Change? :Many have considered Buddhism to be the religion closest in sprit to J.Krishna..

Rs. 130 Rs. 111
Education and the Significance of Life -15 %

Education and the Significance of Life

J.Krishnamurti

Education and the Significance of Life :Krishnamurti had a life-long interest in education, and this..

Rs. 150 Rs. 128
Explorations and Insights -15 %

Explorations and Insights

J.Krishnamurti

Explorations and Insights :This book consists of fourteen out of the several dialogues that Krishnam..

Rs. 200 Rs. 170
Fire in the Mind -15 %

Fire in the Mind

J.Krishnamurti

Fire in the Mind :First published in 1995 to commemorate the birth centenary of J.Krishnamurti, Fire..

Rs. 350 Rs. 298
Freedom from the Known -15 %

Freedom from the Known

J.Krishnamurti

Freedom from the Known :Ever since it was published in 1969, this book has rightly been regarded as ..

Rs. 195 Rs. 166
Krishnamurti for Beginners -15 %

Krishnamurti for Beginners

J.Krishnamurti

Krishnamurti for BeginnersThe best introduction to krishnamurti is krishnamurti himself-his books, v..

Rs. 250 Rs. 213
Life Ahead -15 %

Life Ahead

J.Krishnamurti

Life Ahead :As the title suggests, this book is addressed to young people, and is the first collecti..

Rs. 250 Rs. 213
Meditations -15 %

Meditations

J.Krishnamurti

Meditations :This classic collection of brief excerpts from J Krishnmurti's talk and writings presen..

Rs. 150 Rs. 128
On God -15 %

On God

J.Krishnamurti

On God :This theme book contemplates our search for the sacred.'Sometimes you think life is mechanic..

Rs. 195 Rs. 166
Talks With Students Varanasi 1954 -15 %

Talks With Students Varanasi 1954

J.Krishnamurti

Talks With Students Varanasi 1954 :This book contains authentic reports of J. Krishnamurti’s talks a..

Rs. 195 Rs. 166
The Awakening of Intelligence -15 %

The Awakening of Intelligence

J.Krishnamurti

The Awakening of Intelligence :This comprehensive record of J. Krishnamurti’s teachings is an excell..

Rs. 495 Rs. 421