-10 % காலச்சுவடு (ஜூலை 2018)

காலச்சுவடு இதழ்(ஜூன்- 2018) : தமிழ் சினிமா டிஜிட்டல்

உள்ளடக்கம்:
 சிறப்புப் பகுதி
 • தமிழரும் அவர் தம் சினிமாவும்
 • படைப்புத் திறன் என்னும் விபத்து?
 • படைப்பாற்றல் என்பது என்ன?
 • தமிழ் சினிமா டிஜிட்டல் யுகத்தில்
 • புதிய வெளி புதிய யுகம்
 • இது திரையா இல்லை நிஜமா?
 • தமிழ் சினிமாவின் மலையாள ரசிகர்
 • மலையாள சினிமாவின் தமிழ் ரசிகர்
 • தமிழ் சினிமா காலமும் கோலமும்
 • அலையும் கரையும்
 • திரையில் பால்துறையினர்
 • சொப்ன சஞ்சாரம்
 எதிர்வினை
 • கவரி என்பது மானா?
 கதை
 • கனவு
 • இடையில்...
 • கடல் இரவில் பாடுகிறது

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

காலச்சுவடு (ஜூலை 2018)

 • Rs. 40
 • Rs. 36

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.