மிளிர் கல்

மிளிர் கல்

சிலப்பதிகார வரலாற்றினூடே இரத்தினக்கற்களின் அரசியலை நாவல் பேசிய போதிலும் இது மீதேன் பேரிலும், கெயில் குழாய் பதிப்பின் பேரிலும், காடுகள் -மலைகள் - நீர்நிலைகள் - தாது மணல் கொள்ளைகள் என அனைத்தின் பேரிலும் நடக்கும் ஆக்கிரமிப்புகளையும், மக்களின் போராட்டங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களையும் புரிந்துகொள்வதற்கு துணை செய்கிறது.

மிளிர் கல் பற்றி தமிழ் ஹிந்துவில் 

விருதுகள்: விகடன் விருதுகள் 2015 - சிறந்த நாவல்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 200