நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன்

Out Of Stock நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன்

நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன்:


நாம் நமது உரிமைகளைப் பெற நடத்திய முயற்சிகளை சாதி இந்துக்கள் - நாம் அவர்களின் மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்த போதும் - நாடெங்கும் எத்தனைக் கொடூரமாக சிதைத்தார்கள் என்பதை குறிப்பிடவே எனக்கு வேதனையாக உள்ளது. குறிப்பாக, காலாராம் கோயில் நுழைவு இயக்கமும், ராம் ராத் ஊர்வலமும் இன்று ஒன்றுமில்லாமல் போய்விட்டன. இவற்றிற்காக நாம் செலவழித்த நேரம், பணம் மற்றும் முயற்சிகள் அனைத்துமே வீணாகிவிட்டன என்பதை நான் தற்போது உணர்கிறேன். எதிர்காலத்தில் இந்த சிக்கல்கள் மீண்டும் எழாமல் இருக்க நாம் இது குறித்து ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது என நான் நினைக்கிறேன்.

இந்து மதத்துடனான உங்கள் தொடர்பை துண்டித்துவிட்டு வேறு ஏதேனும் மதத்தைத் தழுவுங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். ஆனால் அப்படியான புதிய நம்பிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கவனமாக இருங்கள். நம்மை சரி சமமாக நடத்துவதும், நமக்கு சமமான நிலையும், வாய்ப்புகளும் வழங்குவது எவ்விதத் தடையுமின்றி அதில் உறுதிப்படுத்தப் பட்டுள்ளதா என்பதையும் கவனியுங்கள்.

கெடுவாய்ப்பாக, நான் ஓரு தீண்டத்தகாத இந்துவாகப் பிறந்து விட்டேன். அதைத் தடுப்பது என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனால், அருவறுக்கத்தக்க இழிவான நிலையில் வாழ்வதை என்னால் தடுத்துக் கொள்ள முடியும். எனவே நான் உறுதியாகக் கூறுகிறேன்: நான் ஒர் இந்துவாக சாகமாட்டேன்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 150