-10 % 1001 இரவு அரபுக் கதைகள் (இரண்டு பாகங்கள்)
ஒவ்வொரு கதையிலும் மக்களின் வாழ்வை நெறிப்படுத்துகிற், மேன்மையுறச் செய்கிற ஏதாவது செய்தி இருந்தால் அதற்குப் பயனும் வரவேற்பும் என்றும் உண்டு. அந்த வகையில் - அரபு மொழி மூலத்திலுள்ள 1000 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட 1001 இரவு அரபுக் கதைகள் பல்வேறு மொழிகளிலும் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு இன்றளவும் மக்களால் பெரிதும் விரும்பிப் படிக்கப்படுவதே இக்கதைகளின் சிறப்பைக் காட்டுகிறது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

1001 இரவு அரபுக் கதைகள் (இரண்டு பாகங்கள்)

  • Rs. 230
  • Rs. 207

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.