தரக் கட்டுப்பாடு

Show:
Sort By:
ISO 9001 - தரமாக வாழுங்கள் Out of Print

ISO 9001 - தரமாக வாழுங்கள்

காற்றாடிக்கு நூல் அவசியம். நூலால் கட்டப்படாத காற்றாடியால் அதிக தூரம் பறக்கமுடியும். ஆனால், குறிப்பிட..

Rs. 70

TQM - தர நிர்வாகம்: ஓர் அறிமுகம்

நிச்சயமான வெற்றிக்கு இதுதான் அடிப்படை என்று ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஒரே வார்த்தையில் அழுத்தந்திருத்தமாகச் ச..

Rs. 75