அறிவியல் கட்டுரைகள்

Show:
Sort By:

அணுவாற்றல்: ஓர் அறிமுகம்

அணுவாற்றல்: ஓர் அறிமுகம்..

Rs. 16

அழிவின் அறிவியல் காவேரி டெல்டாவில் மீத்தேன் தொழிற்நுட்ப விளக்கமும் பாதிப்பும்

அழிவின் அறிவியல் காவேரி டெல்டாவில் மீத்தேன் தொழிற்நுட்ப விளக்கமும் பாதிப்பும்..

Rs. 150

கூடங்குளம் அணுஉலை மீதான மௌனத்தைக் கலையுங்கள்

கூடங்குளம் அணுஉலை மீதான மெளனத்தைக் கலையுங்கள்..

Rs. 20

மிரட்டும் பி.டி கத்தரிக்காய்

மிரட்டும் பி.டி. கத்தரிக்காய்..

Rs. 30