குறுங்கதை

Show:
Sort By:

இந்தியாவில் ஆற்றுநீர் பிரச்சனை

இந்தியாவில் ஆற்றுநீர் பிரச்சனைகாவிரி நடுவர்மன்றத் தீர்ப்பை விமர்சித்து வெளியிடப்பட்ட இச்சிறுநூல், இந..

Rs. 20

கதையின் தலைப்பு கடைசியில் இருக்கக்கூடும்

கதையின் தலைப்பு கடைசியில் இருக்கக்கூடும்துப்புரவு பணி கடவுளின் சேவை பணி என்றும் புண்ணியம் என்றும் ஒர..

Rs. 10

கானகக் கன்னி

கானகக் கன்னிகாட்டில் விறகுவெட்ட ஆரம்பித்தவுடன், திடீரென விறகுவெட்டியின் காதில், ஒரு பரிதாபமான குரல் ..

Rs. 45

குறுக்கு மறுக்கு

குறுக்கு மறுக்குஇணைய எழுத்தாளர் என்கிற முத்திரையைத் தாண்டி வெகுஜனப் பத்திரிகைகளில் பலர் இப்பொழுது சு..

Rs. 70

பத்துக் கிலோ ஞானம்

பத்துக் கிலோ ஞானம்சமுதாயத்தின் மீதான இடதுசாரிப் பார்வை, உரிமைக்கான குரல், தாய்மொழி மீதான அக்கறை, பலர..

Rs. 85

மதத்தைப் பற்றி...

மதத்தைப் பற்றி...நிச்சயமாக ஒவ்வொரு சோஷலிஸ்டும் ஒரு நாத்திகந்தான். இவ்விஷயத்தில் ஒருவருக்கு முழுமையாக..

Rs. 10

வயதுக்கு வரும் ஆண் பிள்ளைகள்!

வயதுக்கு வரும் ஆண் பிள்ளைகள்பெண் குழந்தைகளைப் போல 10-13 வயதுகளில் ஆண் குழந்தைகளும் பருவமெய்துகின்றனர..

Rs. 16