தமிழகத்தில் புரத வண்ணார்கள்

தமிழகத்தில் புரத வண்ணார்கள்

இந்நூலின் நுவல் பொருள் அடிப்படையில் இலக்கியம் சார்ந்து அமைவது, வரலாறு, மானிடவியல் மற்றும் சமூகவியல் போன்ற துறைகளுக்கான கோட்பாடுகள் ஆங்காங்கே பின்பற்றப்பட்டுள்ள போதிலும் இதன் மையப்பொருள் இலக்கியத் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

தமிழகத்தில் புரத வண்ணார்கள்

  • Rs. 200

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.