-10 % காடு இதழ்-19 : நவம்பர்-டிசம்பர்(2018)

காடு இதழ் - 2018(நவம்பர்-டிசம்பர்) :

தமிழில் மிகச்சிறப்பாக சுற்றுச்சூழலியல் சார்ந்து இயங்கி வரும் ''காடு - இயற்கை காட்டுயிர் இருமாத இதழ் - உயிரினங்களின் தடங்களைத் தேடி'' இதோ 19-வது இதழாக வெளியாகியுள்ளது.

இவ்விதழில் இடம்பெற்றுள்ளவை..

 1.   நீலகிரி ஈபிடிப்பான்.
 2. அதோ அந்தப் பறவை போல வாழவேண்டும்.
 3. ஆநிரை மேய்த்தல்.
 4. பருவநிலை மாற்றமும் அதனால் ஆண் பாலினமே இல்லாமல் அருகிவரும் ஆமையினமும்.
 5. நண்டு சொன்ன கதை.
 6. நமைச் சுற்றியுள்ள மூலைகைகள்-குப்பை மேனி.
 7. கொள்கை ஆய்வு.
 8. நீலக்குறிஞ்சி.
 9. சாரஸ் கொக்கினை காதலிக்கும் கிராமம்.
 10. கானுலா கண்டதும் கற்றதும்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

காடு இதழ்-19 : நவம்பர்-டிசம்பர்(2018)

 • Rs. 60
 • Rs. 54

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.