உய்யட உய்யட உய்!

உய்யட உய்யட உய்!

உய்யட உய்யட உய்!  - இசை:(கட்டுரைகள்)

 'உய்யட உய்யட உய்!' நூல் தலைப்பு விசிலடிக்கும் இளைஞன் ஒருவனின் உற்சாக சத்தத்தை நினைவூட்டலாம்.ஆனால் அது உண்மையில் பட்டினத்தார் பெண் விழைவிலிருந்து விலகவிடுக்கும் கடும் எச்சரிக்கை.இன்றைய இளைஞரின் எதிர்பார்ப்பையும் நிறைவு செய்து இலக்கியப் பயிற்சியையும் விடாது நிற்கும் இந்த இடம்தான் இசையின் இலக்கிய இடம் ....

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 125