வேட்டல் (விருப்பதில் நிலைபெறுதல்)

வேட்டல்:விருப்பத்தில் நிலைபெறுதல் - ம .செந்தமிழன்:

வேட்டல் என்றால்

வேண்டுதல் என்று பொருள்.

வேண்டுதல் என்பது விரும்புதல் 

என்பதன் வேறு சொல்.எது

வேண்டும் எனக் கேளுங்கள்;

அது கிடைக்கும்.எது வேண்டாம் என்பதைச் சிந்திக்காதீர்கள்.

அந்தச் சிந்தனை உங்களைச் 

சிதைக்கும்.இது படைப்பின் மறைபொருள்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

வேட்டல் (விருப்பதில் நிலைபெறுதல்)

  • Rs. 90

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.