பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.

About Us

Panuval.com is an exclusive website for buying 'Tamil books and magazines'.  We have a physical book store at Thiruvanmiyur, Chennai. Please call us at 9789009666 for any tamil books. | தமிழ் புத்தகங்கள் வாங்க சிறந்த இடம் panuval.com.