டாக்டர் மு.ராஜேந்திரன், இ.ஆ.ப

Show:
Sort By:

1801-நாவல்

இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில், விடுதலை எழுச்சிக்கான முதல் குரல் தென்னகத்தில்தான் ஒலித்தது. ஒலிக்கச் செய..

Rs. 500 Rs. 450

கம்பலை முதல்...

கம்பலை முதல்...வரலாறு குறித்து பல்வேறு தளங்களில் எழுதியும், படித்தும், பயணித்தப் போதும் நாங்கள் வியந..

Rs. 150 Rs. 135

சேரர் காலச் செப்பேடுகள்

சேரர் காலச் செப்பேடுகள்சேர மன்னர் வரலாறு முழுமையாகவும், தொடர்ச்சியாகவும் தொகுத்து எழுதப்பெறாதது போலவ..

Rs. 250 Rs. 225

பல்லவர் காலச் செப்பேடுகள்

பல்லவர் காலச் செப்பேடுகள்செப்பேடுகள் அனைத்தும் பழங்கால அரசு ஆவணங்கள். மன்னர்களின் நேர்முக ஆணைகள், ஆண..

Rs. 350 Rs. 315

பாண்டியர் காலச் செப்பேடுகள்

பாண்டியர் காலச் செப்பேடுகள்  பாண்டியர் வரலாறு பழையது, நெடியது, தொடர்ந்தது, தமிழக முப்பேரரசுகளின் முழ..

Rs. 350 Rs. 315

பாதாளி

பாதாளிநாம் எல்லோரும் நம்முடைய பழைய நினைவுகளைச் சுமந்து கொண்டுதான் நம்முடைய கிராமங்களை நோக்கிப் போகிற..

Rs. 250 Rs. 225

வடகரை ஒரு வம்சத்தின் வரலாறு

வடகரை ஒரு வம்சத்தின் வரலாறுஇந்த நாவலில் அறநூறு வருட வாழ்க்கை ஒரு குடும்பத்தின் னிகழ்வுகளைச் சொல்லப்ப..

Rs. 400 Rs. 360