டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர்

Show:
Sort By:

குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்

குறுந்தொகை எட்டுத்தொகையில் உள்ள நூல்களுள் ஒன்று. "நல்ல குறுந்தொகை" எனச் சிறப்பித்து உரைக்கப்படுவது. ..

Rs. 700

நான் கண்டதும் கேட்டதும் புதியதும் பழையதும்

நான் கண்டதும் கேட்டதும் புதியதும் பழையதும்..

Rs. 90

பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழைய உரையும்

பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழைய உரையும்..

Rs. 175

பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினியாருரையும்

பத்துப்பாட்டு என்பது சங்க இலக்கியங்கள் என்று குறிப்பிடப்படும் பழந்தமிழ் நூல்களின் தொகுப்புகளுள் ஒன்ற..

Rs. 600

புறநானூறு

புறநானூறுமுன்றின் முஞ்ஞையோடு முசுண்டை பம்பிப் பந்தர் வேண்டாப் பலர்தூங்கு நீழற் கைம்மாள் வேட்டுவன் கன..

Rs. 400