Menu
Your Cart

கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன்

சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக்கோட்பாடும்தமிழ்மரபின் கலை வடிவங்களையும் அவற்றை முகிழ்த்து வளர்ச்சியுறச் செய்யும் கலைக் கோட்பாட்டுப் பனுவல்களையும் பொதிந்து வைத்துள்ள சங்க இலக்கியத்தின் ஊடாக அவற்றை விரிந்தளவில் ஆராயும் நூல்.சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள இசை, ஆடல், ஓவியம், சிற்பம் போன்ற கலைகள் குறி..
₹238 ₹250
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)