கலைச்செல்வி

Show:
Sort By:

அற்றைத் திங்கள்(நாவல்)

அற்றைத் திங்கள்(நாவல்) - கலைச்செல்வி:'அற்றைத்திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில்'........என்று தொடங்கும் பாடல்...

Rs. 175

இரவு

இரவுகலைச்செல்வியின் கதைகள் மனித மன ஓட்டங்களைக் கைபிடித்துச் செல்கின்றன. யதார்த்தமும் உளவியலும் ஒத்தி..

Rs. 140

சித்திராவுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது(சிறுகதை)

சித்திராவுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது(சிறுகதை) - கலைச்செல்வி :சராசரி நபர்கள், சமுதாயத்தின் விதிமுறை இலக்க..

Rs. 120

மாயநதி

வாழ்வும் சாவும் வலியால் பின்னப்பட்ட இத்தொகுப்பின் கதைகளில் இருப்பது வன்முறை, ஏய்ப்பு, நயவஞ்சகம், அவல..

Rs. 200