Menu
Your Cart

ஜிக்னேஷ் மேவானி

சாதி ஒழிப்பு அரசியலின் புதிய எழுச்சி..
₹19 ₹20
பாசிசம் பாசிசம்தான் - தோழர். ஜிக்னேஷ் மேவானி(நேர்காணல்காள்) :அம்பேத்கருக்குப் பின்னான தலித் தலைவர்களில் மேவானி தனித்தொரு சிறப்புடையவராகக் திகழ்கிறார். ஒடுக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் நம்பிக்கை தருபவராகவும் புத்தெழுச்சி ஊட்டுபவராகவும் விளங்குகிறார்...
₹57 ₹60
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)