ஷக்தி

Show:
Sort By:

அபோர்ஷனில் நழுவிய காரிகை

எனது கவிதைகளை பாதிப்புகளில் இருந்து அல்லது தாளா துயரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கிறேன், இந்த நிலமும், செய்..

Rs. 90