டி.ஞானையா

Show:
Sort By:

இஸ்லாமும் இந்தியாவும்

உலகின் இரண்டாவது பெரிய மதம் இஸ்லாமிய மதம். பல நற்கருத்துக்களையும், உன்னதமான கோட்பாடுகளையும் அடிப்படை..

Rs. 160

சர்வதேச பயங்கரவாதமும் இந்திய பயங்கரவாதமும்

திரு. ஞானையாவின் இந்நூலைப் படிக்காமல் இன்றைய உலகத்தை நீங்கள் முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ள இயலாது. ஒவ்வொ..

Rs. 260

பாகிஸ்தான் பிரிந்தது ஏன்?

பாகிஸ்தான் பிரிந்தது ஏன் ; இந்தியத் துணைக்கண்ட பெருநிலப்பரப்பை மத அடிப்படையில் இரு தேசங்களாக நோக்கிய..

Rs. 60