டாக்டர் அம்பேத்கர்

Show:
Sort By:

அம்பேத்கரின் மூன்று புத்தகங்கள்

அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை ஓட்டி சிறப்பு விற்பனை:1.நான் ஓர் இந்துவாக சாகமாட்டேன் - Rs. 1502.ஜாதியை அழித்..

Rs. 400

அம்பேத்கர்: கல்விச் சிந்தனைகள்

‘தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் கல்விப் பிரச்சினைகள்’ பற்றி ஆராய்ந்த அண்ணல் அம்பேத்கர், தனது ஆய்வின் இறுதியி..

Rs. 50

ஜாதியை அழித்தொழிக்கும் வழி

ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் வன்முகமான சாவர்க்கரோடு புரட்சியாளர் அம்பத்கரின் உருவத்தை (கொள்கைகளை அல்ல) இணைத்து வா..

Rs. 120

நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன்

ஜாதி என்ற முதன்மை முரணில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியாவின் பெரும்பான்மையினரான தலித் மக்கள், பிற்படுத்த..

Rs. 150