Menu
Your Cart

சா.சுபா

பள்ளிகளில் பெண் மாணவிகளுக்கு என்றே உள்ள மற்றொரு பிரத்யேகப் பிரச்சனை சகமாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் மூலமாக ஏற்படும் கேலி கிண்டல் மற்றும் பாலியல் சீண்டல்களும் தொந்தரவுகளும் தான்.அறிவையும் சமூக நன்மதிப்புகளையும் கற்பிக்க வேண்டிய ஆசிரியர்கள் மாணவிகளை பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தும்போது பெண் மாணவிகள..
₹24 ₹25
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)