Menu
Your Cart

தமுஎகச, மத்தியச் சென்னை

"நாம் மக்களிடம் சென்று, 'உங்களுக்கு கருணை காட்ட வந்திருக்கிறோம். அறிவியல் கற்றுக்கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். உங்களின் தவறுகளையும் அநாகரிகத்தையும் அறியாமையையும் சுட்டிக் காட்டவே வந்துள்ளோம்' என சொல்லக் கூடாது. ஆராயும் மனதுடனும் பணிவான பண்புடனும் சென்று மக்கள் என்கிற பேரறிவிடமிருந்து, நாம் கற்க வேண்டும்..
₹67 ₹70
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)