Menu
Your Cart

அம்சவள்ளி

நல்ல தரமான திரைப்படக் கல்விக்கு ஆதாரமாகயிருக்கிற திரைப்படங்கள், அவற்றை சரியாக அணுகத் தேவையான விமர்சனங்கள், ஒரு திரைப்பட உருவாக்கத்திற்கு முன்னும் பின்னுமான அரசியல் என அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு புத்தகமாகக் கொண்டுவர செய்த முயற்சிதான் இந்த ‘உலக அரசியல் சினிமா: 16 இயக்குனர்கள்’ எனும் புத்தகம். உண்மையாக..
₹589 ₹620
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)