Menu
Your Cart

அகரம் அறக்கட்டளை வெளியீடு

நீட் தேர்வுச் சவால்களும் பயிற்றுமொழிச் சிக்கல்களும்(விவாதத்துக்கான தொகுப்பு) நீட் தேர்வுச் சவால்களும் பயிற்றுமொழிச் சிக்கல்களும்(விவாதத்துக்கான தொகுப்பு)
-4 %
நீட் தேர்வுச் சவால்களும் பயிற்றுமொழிச் சிக்கல்களும்(விவாதத்துக்கான தொகுப்பு):தமிழகத்தின் கல்வித்தரம் மேம்பட நாம் சில முக்கியமான கோரிக்கைகளை இந்நூலில் எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது...நீட்  தேர்வை எதிர்பவர்களும் இக்கோரிக்கைகளை மறுக்க இயலாது.......
₹48 ₹50
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Don't want to miss out?