Menu
Your Cart

அனன்யா

அப்பா என்றொரு மனிதர்
-5 %
Publisher: அனன்யா
நாட்டார் கதைப் பட்டியலில் முதன்மையானவற்றுள் இவரது படைப்புகளுக்கு இடமுண்டு..
₹380 ₹400
ஒரு ஊர்ல ஒரு நரி
-5 %
Publisher: அனன்யா
எட்டு வயதுக்கு மேல் பதினான்கு வயது வரையிலான சிறார்களுக்காக மலர்ந்துள்ள கதைத் தொகுப்பு..
₹190 ₹200
மிராசு
-5 %
Publisher: அனன்யா
மிராசுதர்களின் வாழ்க்கையை வனப்போடும், வசீகரத்தோடும் சொல்கிறது. மிராசுகர் காமுகர்கள், பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சாதவர்கள், வஞ்சகர்கள் என்று ஏற்றிவைக்கப்பட்டிருக்கும் பிம்பத்தை உடைக்கிறது. சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு, சமூகரீதியிலும், கலாச்சார முறையிலும் ஏற்பட்ட வெளிப்படையான மாறுதல்களின் வழியாக மிராசுகளின் வாழ்க..
₹741 ₹780
Showing 1 to 12 of 14 (2 Pages)