அந்தரப் பூ

அந்தரப் பூ - கல்யாண்ஜி:

புத்தகத்திலிருந்து சில ..

மரத்தில், கிளையில்,

மஞ்சரியில் பார்த்தாயிற்று.

கீழ்த் தூரில், மண்ணில்

கிடப்பதையும் ஆயிற்று.

வாய்க்க வேண்டும்

காம்பு கழன்ற பின்

தரை இறங்கு முன்

காற்றில் நழுவி வருமோர்

அந்தரப் பூ காணல்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

அந்தரப் பூ

  • Rs. 100

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.