Menu
Your Cart

அஸ்கோ பர்போலா

சிந்துவெளி எழுத்துசிந்துவெளி வாசகங்களில் “ மீன் “ குறியீட்டுக்கருகில் வழக்கமாக அதைத் தொடர்ந்து வரும் ‘ நண்டு ‘ குறியீடு நட்சத்திரங்களையும் கோள்களையும் குறிப்பாக வைத்துக்கொள்ளிறோம். ஆகவே, இந்தக் குறியீடு ஆதிக்கால திராவிட மொழிச் சொல்லாகிய கொள் ( கைப்பற்று ) என்பதற்கான குறியீடாக இருந்திருக்கலாம். இந்தக..
₹143 ₹150
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)