சி.மணி

Show:
Sort By:

ஃப்ராய்ட்: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்

ஸீக்முண்ட் ஃப்ராய்ட் நாம் நம்மைப் பற்றிச் சிந்திக்கும் முறையை அடியோடு மாற்றியமைத்தார். உளப்பகுப்பாய்..

Rs. 120 Rs. 108

இதுவரை

இதுவரை(கவிதை) - சி.மணி :தொழிலுக்காகக் கற்றது ஆங்கிலமும்ஆங்கிலத்தைக் கற்பிக்கும்முறையும். மனம் விரும்..

Rs. 250 Rs. 225

எழுத்தும் நடையும்

எழுத்தும் நடையும் - சி.மணி ( தொகுப்பு - கால சுப்பரமணியம் ) :கவிதைகள் |கட்டுரைகள்| நாடகங்கள்| கதைகள் ..

Rs. 200 Rs. 180

புத்தர்: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்

மைக்கேல் கேரிதர்ஸ் நம்மைப் புத்தரின் வாழ்க்கை பற்றியும் போதனை பற்றியும் உள்ள பல்வேறு விவரணைகளின் வழி..

Rs. 90 Rs. 81

பௌத்தம்: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்

இந்தியாவில் பௌத்தம் அதனுடைய தொடக்கத்திலிருந்து, இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முன்னரே ஆசியா முழுவதும் ப..

Rs. 90 Rs. 81

முன்னிலை ஒருமை

மொழியியல் அறிஞரான உதயநாராயணசிங், ‘நசிகேத’ என்னும் புனை பெயரில் மைதிலி மொழியில் எழுதிய கவிதைகளின் ஆ..

Rs. 60 Rs. 54