Menu
Your Cart

கிரிஸ் ஜர்மே ஜான் டின்டல்

அக்குபிரஷர் நலமாகவே விரல் அழுத்தம் - ACCUPRESSURE மூலம் பொதுவான் நோய்களுக்கு சிகிச்சை செய்துகொள்ளும் முறைகளை இந்த நூல்தெளிவாக விளக்குகிறது. எந்தவித நோய்க்கு விரல்கள் மூலம் உடலில் எங்கெங்கு அழுத்தம் கொடுத்தால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்துஅந்த நோய் குணமாகிறது என்பதனை, ஏராளமான செயல் விளக்க்ப் படங்..
₹124 ₹130
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)