காலக்குறி பதிப்பகம்

Show:
Sort By:
சொர்க்கத்தின் அருகிலிருந்து வந்தவன் Available

சொர்க்கத்தின் அருகிலிருந்து வந்தவன்

அமரந்த்தா, அமரந்த்தா

சொர்க்கத்தின் அருகிலிருந்து வந்தவன் - அமரந்த்தா :லத்தின் அமெரிக்க சிறுகதைகள்.....

Rs. 450

நிழல்களின் உரையாடல்

மார்த்தா த்ராபா, அமரந்த்தா

நிழல்களின் உரையாடல் (அர்ஜென்டினிய நாவல்) - (தமிழில் - அமரந்த்தா) :அரசு வன்முறையின் வலி நிறைந்த வாழ்வ..

Rs. 230

மௌனியின் இலக்கியாண்மை

ஜமாலன்

மௌனியின் இலக்கியாண்மை - ஜமாலன் :பெரும்பான்மையானா வாசிப்புகள் மௌனியின் சிறுகதைகளில் கதையாடல்களின் கவி..

Rs. 140