கருவாச்சி காவியம்

கருவாச்சி காவியம் - வைரமுத்து:

தமிழில் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டைக் காப்பியங்கள் என்று இலக்கிய வரலாறு பேசுகிறது. ‘கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்’, ‘கருவாச்சி காவியம்’ இரண்டும் என்னளவில் இரட்டைக் காப்பியங்கள் என்றுதான் என் இதயம் வலித்துக்கொண்டே நினைக்கின்றது.

                                                                                                                                                                                                                                          


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

கருவாச்சி காவியம்

  • Rs. 250