லா.ச.ரா

Show:
Sort By:

கல் சிரிக்கிறது

தெய்வத்தை கல்லில் வடிக்கிறோம். நம் ஆர்வத்திலும் ஆவாஹனத்திலும் ஆராதனையிலும் கல்லை மறந்து தெய்வத்தை பா..

Rs. 70 Rs. 63

கேரளத்தில் எங்கோ

கேரளத்தில் எங்கோ..

Rs. 70 Rs. 63

கேரளத்தில் எங்கோ?

பாழுங்கிணற்றில் விழுந்துவிட்ட ஆள் தண்ணீரில் வாயைப் பிளந்து கொண்டிருக்கும் முதலை மேலே துரத்தி வந்த பு..

Rs. 70 Rs. 63

சிந்தா நதி

நூற்றுக்கு மேற்பட்ட சிறந்த சிறுகதைகள் லா.ச.ரா. எழுதியிருந்தலும் அவருடைய ‘பாற்கடல்’ என்ற படைப்பைத் தல..

Rs. 180 Rs. 162

பாற்கடல் லா.ச.ரா

பாற்கடல் லா.ச.ரா..

Rs. 180 Rs. 162

லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் (இரண்டாம் தொகுதி)

லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் (இரண்டாம் தொகுதி)..

Rs. 300 Rs. 270

லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் (நான்காம் தொகுதி)

லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் (நான்காம் தொகுதி)..

Rs. 300 Rs. 270

லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் (மூன்றாம் தொகுதி)

லா.ச.ராமாமிருதம் கதைகள் (மூன்றாம் தொகுதி)..

Rs. 400 Rs. 360