மாலதி மைத்ரி

Show:
Sort By:

Wild Girls, Wicked Words

In 2003, a group of men and women, setting themselves up as guardians of Tamil culture, objected pub..

Rs. 295 Rs. 266

எனது மதுக்குடுவை

மாலதி மைத்ரியின் நான்காவது கவிதைத் தொகுப்பு இது. முதல் மூன்று தொகுதிகளில் இடம்பெற்ற கவிதைகளிலிருந..

Rs. 80 Rs. 72

சங்கராபரணி

கடந்த பத்தாண்டுகளில் தமிழில் உக்கிரத்துடன் உருவான பெண் கவிமொழியின் பரப்பில் மாலதி மைத்ரியின் கவிதைகள..

Rs. 60 Rs. 54

நீரின்றி அமையாது உலகு

பஞ்ச பூதங்களாலான மனித உடல் சமூகப் பண்பாட்டுக் காரணகாரிய மதிப்பீடுகளை வழிநடத்தும், செயல்படுத்தும், கட..

Rs. 70 Rs. 63

நீலி

தனக்கேயான கவிதை மொழியைக் கண்டடைந்து எழுதிவரும் மாலதி மைத்ரியின் மூன்றாவது கவிதைத் தொகுதி இது. ஒரு ..

Rs. 75 Rs. 68

விடுதலையை எழுதுதல்

நீரின் உருமாற்றம் பெண்ணுடலின் சலனங்களுக்குப் பொருந்துகிறது. ஆணின் மாற்றமில்லாத தட்டையான உடலைவிட பெண..

Rs. 140 Rs. 126

வெட்டவெளி சிறை

கேள்விகளை முன்வைக்கும் மக்களின் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் போராட்டமாக மாறிவிடுகிறது. விடுதலை வந்துசேருமென..

Rs. 115 Rs. 104