மனசுக்கு நெருக்கமான 40 திரைப்படங்கள்

மனசுக்கு நெருக்கமான 40 திரைப்படங்கள்

மனசுக்கு நெருக்கமான 40 திரைப்படங்கள் - தோழமை:

கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் வெளியான மொழியைக் கடந்த பொதுவான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் தமிழ்ப்ப்டங்களை வரிசைப்படுத்தும் முயற்சி இது. தமிழ் சினிமாவை யாரும் இப்படி இதுவரை வகைப்படுத்தவில்லை.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Brand: தோழமை
  • Product Code:
  • Edition: 1
  • Year: 2017
  • Page: 263
  • Format: Paper Back
  • Language: Tamil
  • Availability: In Stock
  • Rs. 60