என்.மாதவன்

Show:
Sort By:

13 லிருந்து 19 வரை

எல்லோரும் நல்லவராகவே பிறக்கின்றனர், மனிதனே மனிதனைக் கெட்டவனாக்கின்றான் என்று சமூக மற்றும் அரசியல் அற..

Rs. 55

அக வரிகள்

குடும்பம, அரசியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களில் குறுங்கவிதைகளும். சிந்தனைகளும். முகநூலில் பதியப்பட்டு ப..

Rs. 40

ஆயுதம் செய்வோம்

ஆசிரியர்கள் மாணவர்களைப் பார்க்கும் முறை, மேலிருந்து வரும் ஆணைகள் மீதும் ஏற்படும் எரிச்சல், சக ஆசிரிய..

Rs. 35

காலந்தோறும் கல்வி

காலந்தோறும் கல்விஎல்லாவற்றையும் கேள்விகேட்டு தேடல் செய்யும் மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்கும் கல்விமுறை வேண..

Rs. 60

குழந்தைமையைக் கொண்டாடுவோம்

போட்டி மனப்பான்மை குழந்தைகளுக்குத் தேவையா? எங்கு போட்டியை நாம் ஆதரிக்க வேண்டும்? எப்போது தவிர்க்க வே..

Rs. 50