ப.சிங்காரம்

Show:
Sort By:

கடலுக்கு அப்பால்

தமிழ் நாவல் கலையின் பெருமிதம், ப. சிங்காரம். நவீன தமிழ் இலக்கிய எழுத்தாளர்களில் ஓர் அபூர்வ ஆளுமை. தன..

Rs. 120 Rs. 108

கடலுக்கு அப்பால்

கடலுக்கு அப்பால் நாவல், இரண்டாம் உலக யுத்த கால நெருக்கடிகளின் பின்புலத்தில் ஓர் அழகிய காதல் கதையை ஊட..

Rs. 80 Rs. 72

ப. சிங்காரம் நாவல்கள்

தமிழ் நாவல் கலையின் பெருமிதம், ப. சிங்காரம். நவீன தமிழ் இலக்கிய எழுத்தாளர்களில் ஓர் அபூர்வ ஆளுமை. தன..

Rs. 290 Rs. 261

புயலிலே ஒரு தோணி

புயலிலே ஒரு தோணி' நாவலின் நாயகன் பாண்டியன் பற்றிய ப.சிங்காரத்தின் புனைவு, கெட்டிதட்டிப்போன தமிழர் வா..

Rs. 230 Rs. 207

புயலிலே ஒரு தோணி

தமிழ் நாவல் கலையின் பெருமிதம், ப. சிங்காரம். நவீனத் தமிழ் இலக்கிய எழுத்தாளர்களில் ஓர் அபூர்வ ஆளுமை. ..

Rs. 150 Rs. 135

புயலிலே ஒரு தோணி

கடவுளின் சிரிப்பில் உருவான நாவல்கள்தமிழ் நாவல் கலையின் பெருமிதம், ப. சிங்காரம். நவீன தமிழ் இலக்கிய எ..

Rs. 325 Rs. 293

புயலிலே ஒரு தோணி

புயலிலே ஒரு தோணி..

Rs. 360 Rs. 324

புயலிலே ஒரு தோணி (காலச்சுவடு பதிப்பகம்)

ப. சிங்காரத்தின் ‘புயலிலே ஒரு தோணி’ நாவல் நவீன தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இரண்டு நிலையில் முன்னோடித்..

Rs. 295 Rs. 266