பத்மஜா நாரயணன்

Show:
Sort By:

தெரிவை

பத்மஜாவின் இந்த கவிதை தொகுப்பில் விரகமும் அதையொட்டிய தவிப்பும் ஏக்கமும் விரவிக் கிடக்கின்றன. விரகம் ..

Rs. 50